Skládka Radim

Pondělí-pátek | 7:30 - 16:00
Sobota | 7:30 - 11:00

Radim
rozšířené vyhledávání

Skládka Radim

Pondělí-pátek | 7:30 - 16:00
Sobota | 7:30 - 11:00

 

 

kompostárna

Kompostárna je součástí Centra odpadového hospodářství Radim. Zpracováváme zde bioodpad svezený z BIO nádob z partnerských obcí a za poplatek přijímáme i biodpad přivezený ke zpracování. Jako produkt prodáváme kvalitní kompost.

Svoz bioodpadu

Popelnice na bioodpadMateriál do Kompostárny je pravidelně svážen KUKA vozem z BIO nádob (hnědých popelnic upravených pro bioodpad).

Svoz bioodpadu do Kompostárny může využívat každý občan s trvalým pobytem v obcích, které jsou partnery společného projektu. Každý z občanů Radimi má možnost BIO nádobu bezplatně získat na základě smlouvy o výpůjčce.

Do BIO nádoby patří: tráva, listí, drny piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Do BIO nádoby NEPATŘÍ: Zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Příjem biodpadu ke zpracování

Kompostárna přijímá i bioodpad přivezený firmami a fyzickými osobami. Je možné dohodnout i naši autodopravu včetně zpracování rostlinné a dřevní hmoty na místě (drcení a likvidace rostlinné hmoty, kůry či odpadního dřeva, sečení travnatých ploch)

Poplatek za příjem a zpracování bioodpadu se řídí dle platného ceníku: Ceník Kompostárna 2020.pdf (97.95 kB)

Prodej kompostu

Produktem řízeného kompostování je kvalitní průmyslový kompost, který lze na Kompostárně zakoupit prosátý, volně ložený. Kompost z naší kompostárny byl na základě chemických a fyzikálních analýz registrován jako normy splňující hnojivo:

Kompost je připraven k odběru pro maloodběratele i velkoodběratele za tyto ceny:  Ceník kompostu 2020

Drcení a štěpkování dřevní hmoty u zákazníka

Kompostárna Radim dispnuje širokým strojním vybavením: Stroje na drcení bioodpadu. Všechny stroje lze pronajímat včetně obsluhy. Ceny na vyžádání. Zajišťujeme i přepravu uvedeného strojního vybavení.

Videogalerie z Kompostárny Radim

Zde naleznete další videa z Kompostárny

kompostárna

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Dřevěné brikety

Radimské brikety

Regionální produkt

Regionální výrobek POLABÍ

Mapový portál

Mapový portál

MAS Podlipansko

MAS PODLIPANSKO

Vyhledávač firem

Profil zadavatele

PROFIL ZADAVATELE