Skládka Radim

Pondělí-pátek | 6:30 - 16:30
Sobota | 7:00 - 11:30

Radim
rozšířené vyhledávání

Skládka Radim

Pondělí-pátek | 6:30 - 16:30
Sobota | 7:00 - 11:30

Provozní doba - vánoční svátky 2023

23.24.25.26.prosince - zavřeno

30.12, 31.12 a 1.1.-zavřeno

22.12.2023 -

07.00 - 15.00

27.28.29.     -

07.00 - 16.00

Ve dnech 5.7.2024 - 6.7. 2024        ZAVŘENO

 

kompostárna

Kompostárna je součástí Centra odpadového hospodářství Radim. Zpracováváme zde bioodpad svezený z BIO nádob z partnerských obcí a za poplatek přijímáme i biodpad přivezený ke zpracování. Jako produkt prodáváme kvalitní kompost.

Svoz bioodpadu

Popelnice na bioodpadMateriál do Kompostárny je pravidelně svážen KUKA vozem z BIO nádob (hnědých popelnic upravených pro bioodpad).

Svoz bioodpadu do Kompostárny může využívat každý občan s trvalým pobytem v obcích, které jsou partnery společného projektu. Každý z občanů Radimi má možnost BIO nádobu bezplatně získat na základě smlouvy o výpůjčce.

Do BIO nádoby patří: tráva, listí, drny piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Do BIO nádoby NEPATŘÍ: Zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Příjem biodpadu ke zpracování

Kompostárna přijímá i bioodpad přivezený firmami a fyzickými osobami. Je možné dohodnout i naši autodopravu včetně zpracování rostlinné a dřevní hmoty na místě (drcení a likvidace rostlinné hmoty, kůry či odpadního dřeva, sečení travnatých ploch)

Poplatek za příjem a zpracování bioodpadu se řídí dle platného ceníku: 

Ceník za příjem biodpadu pro rok 2023 : ZDE (397.86 kB)

Prodej kompostu

Produktem řízeného kompostování je kvalitní průmyslový kompost, který lze na Kompostárně zakoupit prosátý, volně ložený. Kompost z naší kompostárny byl na základě chemických a fyzikálních analýz registrován jako normy splňující hnojivo:

Kompost je připraven k odběru pro maloodběratele i velkoodběratele za tyto ceny:

 Ceník za kompost pro rok 2023 (165.45 kB)

 

V pracovní době je možnost nakládky produktů naším nakladačem pouze po předběžné telefonické dohodě na čísle 602 745 198 a to pouze do 15:30!!!

 

Drcení a štěpkování dřevní hmoty u zákazníka

Kompostárna Radim dispnuje širokým strojním vybavením: Stroje na drcení bioodpadu. Všechny stroje lze pronajímat včetně obsluhy. Ceny na vyžádání. Zajišťujeme i přepravu uvedeného strojního vybavení.

Videogalerie z Kompostárny Radim

 

Zde naleznete další videa z Kompostárny

kompostárna

Dřevěné brikety

Radimské brikety

Mapový portál

Mapový portál

MAS Podlipansko

MAS PODLIPANSKO

Vyhledávač firem

Profil zadavatele

PROFIL ZADAVATELE