Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dřevěné brikety

Regionální produkt

Regionální výrobek POLABÍ

Mapový portál

Mapový portál

MAS Podlipansko

MAS PODLIPANSKO

Navigace

Obsah

 

Skládka Radim

Řízená Skládka TKO (tuhého komunálního odpadu) Radim se nachází v terénní depresi v lokalitě s místním názvem "V dolích" na katastrálním území obce Radim ve vzdálenosti cca 750 m od obce Radim a cca 800 m od obce Plaňany, okres Kolín. Areál skládky je oplocen a trvale střežen. Vzdálenost od důležitých komunikací: 3km od silnice č. 12 (Praha-Kolín) a 9km od dálnice D11 (Praha-Hradec Králové)

Geologické podloží skládky je tvořeno prakticky nepropustnými jílovitými hlínami a jílovitými prachovci. Skládka je situována v geologicky vhodném prostředí, je zabezpečena kromě minerálního těsnění ještě 2 mm folií PEHD Carbofol. Na dně skládky je položeno potrubí z PEHD pro odvádění průsakových vod ze skládky. Skládka má monitorovací systém a její vliv na okolí je pravidelně sledován. Po ukončení provozu v jednotlivých sekcích bude skládka uzavřena a rekultivována.

Na skládce je vybudován systém pro odčerpávání bioplynu, který je využíván k výrobě elektrické energie v kogeneračním soustrojí.

Skládka je vybavena oklepovou a mycí rampou a garáží s dílnou.  Autováha o rozměrech 18 x 3 m dovoluje zvážení i nejdelších svozových prostředků. Napojení na počítač umožňuje operativní zjištění nejen hmotnosti váženého vozidla, ale i aktuálního stavu skládky.

Ceny za ukládání komunálního odpadu platné od 1.1.2020  Ceník - skládka TKO Radim ke stažení: ceník platný od 1.7.2020: Ceník - skládka TKO Radim

Upozornění: PNEUMATIKY NEBEREME!

 

Třídění odpadu

Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plast, sklo, tetrapaky, železo nebo bioodpad už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé. Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a další využití, snižujeme objem uloženého odpadu a přispíváme k menšímu zatížení životního prostředí kolem nás i pro další generace.

Abychom přispěli k třídění odpadu a usnadnili vám efektivnější likvidaci odpadu, otevřeli jsme v areálu Skládky Radim Centrum odpadového hospodářství Radim, jehož součástí je moderní Sběrný dvůrKompostárna.

Proto nezapomeňte: Tříděný odpad patří do Sběrného dvoru a bioodpad do Kompostárny!