Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dřevěné brikety

Regionální produkt

Regionální výrobek POLABÍ

Mapový portál

Mapový portál

Navigace

Obsah

 

Skládka Radim

Řízená Skládka TKO (tuhého komunálního odpadu) Radim se nachází v terénní depresi v lokalitě s místním názvem "V dolích" na katastrálním území obce Radim ve vzdálenosti cca 750 m od obce Radim a cca 800 m od obce Plaňany, okres Kolín. Areál skládky je oplocen a trvale střežen. Vzdálenost od důležitých komunikací: 3km od silnice č. 12 (Praha-Kolín) a 9km od dálnice D11 (Praha-Hradec Králové)

Geologické podloží skládky je tvořeno prakticky nepropustnými jílovitými hlínami a jílovitými prachovci. Skládka je situována v geologicky vhodném prostředí, je zabezpečena kromě minerálního těsnění ještě 2 mm folií PEHD Carbofol. Na dně skládky je položeno potrubí z PEHD pro odvádění průsakových vod ze skládky. Skládka má monitorovací systém a její vliv na okolí je pravidelně sledován. Po ukončení provozu v jednotlivých sekcích bude skládka uzavřena a rekultivována.

Na skládce je vybudován systém pro odčerpávání bioplynu, který je využíván k výrobě elektrické energie v kogeneračním soustrojí.

Skládka je vybavena oklepovou a mycí rampou a garáží s dílnou.  Autováha o rozměrech 18 x 3 m dovoluje zvážení i nejdelších svozových prostředků. Napojení na počítač umožňuje operativní zjištění nejen hmotnosti váženého vozidla, ale i aktuálního stavu skládky.

Ceny za ukládání komunálního odpadu platné od 1.1.2020  Ceník - skládka TKO Radim ke stažení:skládka 2020.pdf (175.02 kB) 

Upozornění: PNEUMATIKY NEBEREME!

 

Třídění odpadu

Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plast, sklo, tetrapaky, železo nebo bioodpad už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé. Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a další využití, snižujeme objem uloženého odpadu a přispíváme k menšímu zatížení životního prostředí kolem nás i pro další generace.

Abychom přispěli k třídění odpadu a usnadnili vám efektivnější likvidaci odpadu, otevřeli jsme v areálu Skládky Radim Centrum odpadového hospodářství Radim, jehož součástí je moderní Sběrný dvůrKompostárna.

Proto nezapomeňte: Tříděný odpad patří do Sběrného dvoru a bioodpad do Kompostárny!