Skládka Radim

Pondělí-pátek | 6:30 - 16:30
Sobota | 7:00 - 11:30

Radim
rozšířené vyhledávání

Skládka Radim

Pondělí-pátek | 6:30 - 16:30
Sobota | 7:00 - 11:30

Provozní doba - vánoční svátky 2023

23.24.25.26.prosince - zavřeno

30.12, 31.12 a 1.1.-zavřeno

22.12.2023 -

07.00 - 15.00

27.28.29.     -

07.00 - 16.00

služby obce

Obec Radim provozuje autobusovou dopravu, nákladní dopravu a Centrum odpadového hospodářství Radim (řízená Skládka komunálního odpadu, Sběrný dvůr, Kompostárna a Briketárna). Disponujeme širokým vozovým i strojním parkem, který zapůjčujeme včetně obsluhy pro jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé akce.

V rámci komplexních služeb odpadového hospodářství nabízíme i tyto služby:

  • likvidaci, drcení, štěpkování dřevní hmoty u zákazníka
  • sekání travnatých ploch (i na příkrých svazích)
  • drcení betonu, kamení či stavební suti u zákazníka
  • čistění kanalizací

Nákladní kontejnerová doprava

Obec Radim nabízí odvoz tuhého domovního odpadu a jeho uložení na řízenou skládku Radim pomocí přistavovaných kontejnerů o objemech 5 a 7 m3. Odvoz je zajišťován nákladními vozidly značky MAN s kontejnerovou nástavbou. Pro menší množství materiálu je k dispozici i multikára. Kontaktujte nás pro nezávaznou kalkulaci dopravy.

Likvidace odpadů u zákazníka

V rámci komplexních služeb odpadového hospodářství nabízíme i tyto služby:

  • Drcení a štěpkování dřevní hmoty u zákazníka

Používáme nadstandardní strojový park, kterým disponuje jen několik málo firem v ČR. Máme několik drtičů bioodpadů Doppstadt, vhodné na různé druhy odpadu – dřevní hmota z průklestů a náletů až po kmeny a velké pařezy. Drtiče jsou mobilní, lze je tedy použít ke štěpkování dřevní hmoty přímo u zákazníka. Stroje pronajímáme včetně obsluhy a dopravy k zákazníkovi.

  • Drcení a likvidace pařezů

Náš drtič dřeva zvládne drtit opravdu velké kusy dřeva - kmeny i pařezy: Drcení pařezů

  • Sekání travnatých ploch

Nabízíme jednorázovou či pravidelnou údržbu travnatých ploch – parky, louky i hůře dostupné travnaté svahy, na které je uzpůsobená naše svahová sekačka. Součástí nabídky je i odvoz a ekologická likvidace posekané travní hmoty.

  • Drcení betonu a kamenů

Náš drtič zvládne drcení betonu, kamenů či stavební suti. V kombinaci s rotačním sítem lze kameny drtit i na jednotlivé frakce.

  • Uložení a likvidace odpadu

Biologicky odbouratelný odpad (dřevní či travní hmota) lze uložit na námi provozovaném Centru odpadového hospodářství Radim, kde bude zpracován. Stavební suť a komunální odpad lze uložit tamtéž na řízené Skládce Radim.

služby obce

Dřevěné brikety

Radimské brikety

Mapový portál

Mapový portál

MAS Podlipansko

MAS PODLIPANSKO

Vyhledávač firem

Profil zadavatele

PROFIL ZADAVATELE