Navigace

Obsah

Služby obce Radim

Obec Radim provozuje autobusovou dopravu, nákladní dopravu a Centrum odpadového hospodářství Radim (řízená Skládka komunálního odpadu, Sběrný dvůr, Kompostárna a Briketárna). Disponujeme širokým vozovým i strojním parkem, který zapůjčujeme včetně obsluhy pro jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé akce.

V rámci komplexních služeb odpadového hospodářství nabízíme i tyto služby:

  • likvidaci, drcení, štěpkování dřevní hmoty u zákazníka
  • sekání travnatých ploch (i na příkrých svazích)
  • drcení betonu, kamení či stavební suti u zákazníka
  • čistění kanalizací

 

 

Nákladní kontejnerová doprava

Obec Radim nabízí odvoz tuhého domovního odpadu a jeho uložení na řízenou skládku Radim pomocí přistavovaných kontejnerů o objemech 5 a 7 m3. Odvoz je zajišťován nákladními vozidly značky MAN s kontejnerovou nástavbou. Pro menší množství materiálu je k dispozici i multikára. Kontaktujte nás pro nezávaznou kalkulaci dopravy.

 

Likvidace odpadů u zákazníka

V rámci komplexních služeb odpadového hospodářství nabízíme i tyto služby:

Drcení a štěpkování dřevní hmoty u zákazníka

Používáme nadstandardní strojový park, kterým disponuje jen několik málo firem v ČR. Máme několik drtičů bioodpadů Doppstadt, vhodné na různé druhy odpadu – dřevní hmota z průklestů a náletů až po kmeny a velké pařezy. Drtiče jsou mobilní, lze je tedy použít ke štěpkování dřevní hmoty přímo u zákazníka. Stroje pronajímáme včetně obsluhy a dopravy k zákazníkovi.

Drcení a likvidace pařezů

Náš drtič dřeva zvládne drtit opravdu velké kusy dřeva - kmeny i pařezy: Drcení pařezů

Sekání travnatých ploch

Nabízíme jednorázovou či pravidelnou údržbu travnatých ploch – parky, louky i hůře dostupné travnaté svahy, na které je uzpůsobená naše svahová sekačka. Součástí nabídky je i odvoz a ekologická likvidace posekané travní hmoty.

Drcení betonu a kamenů

Náš drtič zvládne drcení betonu, kamenů či stavební suti. V kombinaci s rotačním sítem lze kameny drtit i na jednotlivé frakce.

 

Uložení a likvidace odpadu

Biologicky odbouratelný odpad (dřevní či travní hmota) lze uložit na námi provozovaném Centru odpadového hospodářství Radim, kde bude zpracován. Stavební suť a komunální odpad lze uložit tamtéž na řízené Skládce Radim.